BLOGG

Välkommen till HandsOn

HandsOn är ett nytt spännande strukturfondsprojekt som stöttar företag i arbetet med digitalisering och innovation, bland annat genom arbetssätt och metoder som fungerar på distans.
– Vi har en stor region att nå ut till och vill förenkla för företag att jobba med oss, säger Sofia Larsson, forskare hos RISE Användarupplevelser i Piteå och projektledare för HandsOn.

Projektet, som är en fortsättning på DesignIT, startade i januari 2020 och riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom projektet får företag möjlighet att utforska och utveckla sina produkter och tjänster i samverkan med RISE Användarupplevelser i Piteå – konkret och praktiskt genom samarbeten i enkla format.
– Vi vill sänka tröskeln till samverkan med forskningsinstitut och stötta företag i innovation. Kanske vill man utveckla sin produkt och förstå sin kund bättre, eller prototypa och göra användartester, säger Sofia Larsson, forskare hos RISE i Piteå och projektledare för HandsOn.

Sofia Larsson, forskare hos RISE Användaruppleverlser i Piteå och projektledare för HandsOn.


Aktiviteter tillgängliga på distans

Redan i projektet DesignIT testades och utvecklades arbetssätt för distansstödda processer för att kunna jobba med företag på distans. Att vidareutveckla dessa metoder och arbetssätt har redan i planeringsfasen varit en viktig utgångspunkt i HandsOn. Projektets aktiviteter har på så sätt blivit lättillgängliga och kommit igång snabbt, trots de rådande omständigheterna kring coronapandemin. Exempelvis är de workshops som leds av RISE även möjliga att genomföra online, vilket är mycket värdefullt.
– Vi hade metoder och verktyg för att jobba på distans med företag redan när vi startade upp projektet i början av året. Det är vi mycket glada för nu, säger Sofia Larsson.


Flexibla möjligheter för deltagande

Projektet kommer att bjuda in till planerade workshops och event som det är möjligt att anmäla sig till. För att förenkla för företagen finns även möjligheten att planera in samarbeten och workshops där och när det passar för dem.
– Just nu sker allt helt på distans, vilket faktiskt har gjort vår process än mer effektiv och anpassningsbar. Vi är mycket flexibla och aktiviteter kan startas ganska snart efter att ett företag hört av sig. En bra början är att ta kontakt med oss och så väljer vi en eller två introducerande workshops som matchar företagets behov, säger Elin Hollström, interaktionsdesigner hos RISE Användarupplevelser i Piteå.

Flera företag har redan tagit del av workshops eller påbörjat samarbeten med RISE under våren 2020. Nu välkomnas fler företag som är nyfikna på att jobba mer med interaktionsdesign och användarcentrerad utveckling, eller digitalisering i stort. Huvudmålgruppen är företag med 10–249 anställda och projektet är öppet för alla möjliga branscher. Några av erbjudandena är anpassade till besöksnäringen.

HandsOn finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun Sparbanken Nord och RISE. Projektet löper under perioden 2020-2022.