BLOGG

Aktiviteter i HandsOn våren 2020

I HandsOn erbjuder vi workshops och samarbeten kring interaktionsdesign och användarupplevleser. Våra workshops och metoder är även anpassade att genomföras på distans, genom teknik och verktyg som Teams, Zoom och Mural.

Flera aktiviteter och företagssamarbeten är redan igång. Under våren 2020 erbjuder vi bland annat följande innovationsstöd :

* Upplevelsen – workshop om att designa en kund-/användarupplevlese (även på distans)
* Brainstorm – idéutveckla din produkt/tjänst/miljö med användaren i centrum (även på distans)
* Ljudsätt DIY – designa din produkt/tjänst/miljö med ljud och laborera med teknik och ljuddesign i praktiken (även på distans)
* Utvärdering av användbarhet – utvärdera din produkt/tjänst/miljö med expertis i användbarhet (även på distans)
* Stöd i användardriven innovation.
* Stöd i arbete med prototyping och användartest

Hör av dig till oss så skräddarsyr vi ett samarbete som passar er verksamhet.