BLOGG

HandsOn stöttar företag i design och prototyping

RISE projekt HandsOn stöttar små och medelstora företag i Övre Norrland i innovation inom digitalisering, med fokus på design och protyping av användar- och kundupplevelser.
– Vi har i tidigare projekt sett att det finns ett intresse för att få stöd av RISE utvecklare och designers i konkreta samarbeten, säger Sofia Larsson, projektledare för HandsOn.


RISE projekt HandsOn riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom projektet får företag möjlighet att utforska möjligheter med digitalisering utifrån ett användarperspektiv och att designa sina produkter och tjänster i samverkan med RISE avdelning för Användarupplevelser i Piteå. Samarbetet är kostnadsfritt och sker konkret, praktiskt och i enkla format som passar de små företagen som deltar. Några deltagande företag i besöksnäringen jobbar t.ex med att utveckla upplevelsekoncept, andra utforskar möjligheter med digitala kartor och gps-positionering och ett tillverkande företag testar röststyrning av arbetsmoment i sin produktionsmiljö.

– Vi vill sänka tröskeln till samverkan med forskningsaktörer och stötta företag i innovation på sätt som fungerar för dem. HandsOn passar både för företag som vill göra något litet, kanske designa sin produkt och förstå sin kund bättre genom en introducerade workshop, eller de som önskar ett större samarbete för att testa teknik, ta fram prototyper eller göra kund- eller användartester, säger Sofia Larsson.

 

Sofia Larsson, projektledare för projektet HandsOn, som drivs av RISE enhet för användaruppleverlser i Piteå..

Testa teknik på egen hand

Många av företagen har inte tidigare arbetat med forskningsaktörer kring digitaliseringens möjligheter. Ett av de många samarbetsformaten utgår från billig existerande teknik som man kan använda för att prototypa och skapa med.

– Vi har flera så kallade ”Tekniklådor”,  som vi lånar ut och låter företag labba med på egen hand. Vi har till exempel samarbeten med företag inom besöksnäringen som utvecklar interaktiva upplevelser för utemiljöer, med hjälp av oss på RISE som bollplank på distans, säger Sofia Larsson.

Flexibla möjligheter för deltagande
Projektet bjuder in till mer samverkan inför hösten 2021. Det finns färdiga workshopkoncept som företag kan välja mellan men lika ofta görs anpassade samarbeten som bidrar till att utveckla företag på sätt som passar dem.

– Just nu sker alla samarbeten på distans, vilket faktiskt har gjort vår process än mer effektiv och anpassningsbar. Vi är mycket flexibla och aktiviteter kan startas ganska snart efter att ett företag hört av sig. En bra början är att ta kontakt med oss och så väljer vi en eller två introducerande workshops som matchar företagets behov, säger Elin Hollström, interaktionsdesigner vid RISE avdelning för Användarupplevelser i Piteå.

Elin Hollström, designer vid RISE enhet för användarupplevelser i Piteå. 

Flera företag har under första året tagit del av workshops eller större samarbeten med RISE. Nu välkomnas fler företag som är nyfikna på att jobba mer med interaktionsdesign och användarcentrerad utveckling eller digitalisering i stort. Huvudmålgruppen är företag med 10–249 anställda och projektet är öppet för alla möjliga branscher. Några erbjudanden är anpassade till besöksnäringen.

Kika gärna runt på www.projekthandson.se och www.designitnorth.se för att se erbjudanden och exempel på samarbeten.

HandsOn finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun Sparbanken Nord och RISE. Projektet löper under perioden 2020-2022.