BLOGG

Nytt gränsöverskridande samarbete utforskar möjligheterna med platsbaserade tjänster och upplevelser

Hur kan platsdata, digitala kartor och GPS-positionering nyttjas för att designa tjänster och upplevelsekoncept? I projektet HandsOn har RISE skapat ett gränsöverskridande samarbete där vi utforskar möjligheter och idéer inom detta område, tillsammans med företag från helt olika branscher.

Under 2021 kommer vi att genomföra workshops kring möjligheterna med tekniken för platsdata samt utveckla en prototyp som nyttjar denna. Med detta som utgångspunkt ska  besöksföretaget Nutti Sámi Siida i Jukkasjärvi och hemtjänstföretaget Aleva i Umeå identifiera behov, delta i tester och generera idéer som är möjliga att tillämpa i deras respektive branscher.

Nutti Sámi Siida är ett samiskt ekoturismföretag som arrangerar natur- och kulturupplevelser. De deltar i projektet HandsOn för att höja sin innovationsförmåga och utveckla nya kundupplevelser tillsammans med RISE.
– Det är roligt med ny teknik och ska bli riktigt spännande att se hur vi kan använda kartdata för att skapa upplevelser på nya sätt, säger Klara Enbom Burreau, Nutti Sámi Siida.

Aleva är ett företag för hemtjänst och hushållsnära tjänster, baserat i Umeå och med närmare 90 anställda. Aleva har samarbetat med RISE i föregångsprojektet DesignIT kring digitalisering i hemtjänst, vilket resulterade i en prototyp för att gestalta hälsodata för kunder och anhöriga.
– För oss är det spännande att vara med och lära oss mer om den senaste tekniken, att se och även testa vilka möjligheter som finns för en annars ganska traditionell bransch som äldreomsorgen, säger Aron Kristoffersson, VD på Aleva Sverige AB.

Frida Nilsson och Aron Kristoffersson, Aleva.


I HandsOn erbjuds unika möjligheter för företag från olika områden och branscher att mötas kring gemensamma utmaningar, något som ofta ger nya och oväntade perspektiv.
Nutti Sámi Siida och Aleva har tagit chansen att tillsammans lära sig mer om tekniken för platsdata.

– Vi ser fram emot att konceptutveckla med dessa företag med utgångspunkt från möjligheterna att nyttja plats och information. De kommer även få möjlighet att testa RISE prototyp där vi nyttjat platsdata för att labba med upplevelser, säger Sofia Larsson från RISE, som leder samarbetet.

Under 2021 planerar projektet att fortsätta inspirera och utforska hur platsdata kan nyttjas i olika sammanhang, bl.a. inom besöksnäring, hälsa och vårdsektor. Vi är även öppna för att fler företag i dessa eller andra branscher ansluter till workshops eller i test av våra prototyper. Hör av er!