BLOGG

Svalson och RISE testar röstinteraktion i nytt samarbete  

I projektet HandsOn får små och medelstora företag i regionens alla branscher möjlighet att samarbeta med RISE kring digitalisering utifrån ett användarperspektiv. Tillverkningsföretaget Svalson AB har tagit chansen och testar nu en prototyp tillsammans med RISE.  

Ett mål i HandsOn är låta företag experimentera med design och ny teknik, enkelt och utifrån sina egna behov. Svalson AB tillverkar och säljer eldrivna skjutluckor, vertikala glaspartier och höj- och sänkbara glasräcken, till kunder över hela världen och med produktion i Öjebyn och Luleå. Som ett steg i att utveckla sina produktionsprocesser tar de nu tillsammans med RISE fram och testar en prototyp för röstinteraktion som simulerar ett förenklat orderhanterings- och lagersystem.

Vi strävar ständigt efter att gå mot vår vision att bli en montagefabrik i världsklass. Här  är det viktigt att vi utformar den för oss som arbetar i den. Vi känner att kunna kommunicera med hjälpmedel som produktionssystem via röstinteraktion har stor potential i att underlätta och effektivisera arbetet, säger Per Karlsson, VD Svalson Assembly Luleå AB

Genom HandsOn får företaget möjlighet att prototypa och testa nya idéer och tekniker i praktiken. Prototypen kommer att testas av användare på plats hos företaget i syfte att utforska hur röststyrning kan användas i en produktionsmiljö. Utvecklingen sker i en användarcentrerad process där normkritiska och normkreativa verktyg används för att identifiera faktorer som möjliggör en inkluderande lösning. 

Genom samarbetet får företaget både med sig fler metoder för att arbeta med design och innovation och kunskap kring hur röstinteraktion kan användas för att  stärka deras verksamhet, säger Elin Hollström, projektledare och designer, RISE

I projektet samarbetar RISE och Svalson även med industriföretaget Podcomp som deltar i innovationsprocessen och bidrar med ytterligare perspektiv från industriell miljö.