BLOGG

Världsberömd målning blir tillgänglig genom ljudinstallation

Sikfors konferens och fritidsby har tillsammans med RISE installerat en lösning för självguidning som gör deras världsberömda konstverk tillgängligt för många fler.
– Vi hade inte haft möjlighet att göra det här på egen hand, säger verksamhetschef Åsa Nilsson.

Hos Sikfors Konferens & Fritidsby finns en kåta i samisk stil för upp till 70 gäster, som bland annat används för konferenser och fester. Kåtan är omtalad för sin målning  ”Från Hav till hav”, som gestaltar delar av Pite älvdal. Konstverket mäter hela 46 meter och fanns 1998 med i Guinness Rekordbok, som världens längsta sammanhållande målning.

Åsa Nilsson, verksamhetschef Sikfors konferens & fritidsby.

Kåtan har tidigare bara använts för bokade grupper och inte varit öppen för den breda allmänheten. Samtidigt har många besökare varit nyfikna på vad som döljer sig i den spektakulära målningen som sträcker ut sig längs väggarna.
– Folk blir entusiastiska när vi berättar om den och vill gärna veta mer, men vi har inte alltid möjlighet att följa med och berätta och då blir det inte alls samma upplevelse. Det finns så många små dolda värden i tavlan som inte syns för blotta ögat, säger Åsa Nilsson.

Sikfors konferens och fritidsby har tidigare deltagit i vårt projekt DesignIT, där de fick möjlighet att experimentera med ljud på egen hand genom konceptet Ljudsätt DIY. Med inspiration från detta väcktes idén om att ta fram en ljudbaserad lösning för självguidning, som ger besökaren möjlighet att på egen hand ta del av berättelser som finns inbäddade i den unika målningen.

I kåtan finns fyra interaktiva ljudtavlor som uppmärksammar besökaren på deltaljer i konstverket. 

Inom projketet HandsOn har vi haft möjlighet att vidareutveckla en ny prototyp tillsammans. Lösningen består av fyra ljudstationer, trälådor med inbäddad teknik som är strategiskt utplacerade i kåtan och smälter väl in i den karaktäristiska miljön. Via en berättarröst på svenska eller engelska får besökaren veta mer om konstverket och ta del av några korta berättelser som döljer sig bakom penseldragen. Du blir till exempel uppmärksammad på att det finns tredimensionella effekter som gör att renen ser ut att följa dig med sin blick var du än befinner dig i kåtan, att båten ser ut att röra på sig samt att konstnären har målat in sig själv i bilden. ­

Åsa Larsson tycker att den interaktiva lösningen fungerar riktigt bra, då den förhöjer upplevelsen på ett resurseffektivt sätt.
–  På det här sättet kan vi hålla kåtan öppen och låta våra besökare gå in i för att se och lyssna på egen hand.
Hon är nöjd med samarbetet och ser ett så pass stort värde i prototypen att de vill köpa utrustningen för att göra installationen permanent.
– Vi har fått hjälp med att förverkliga idéer som vi haft men inte har tid att prioritera eller möjlighet att genomföra på egen hand. Det är ett plus för oss och ger ett mervärde för våra besökare. Det har varit ett trevligt projekt.

 

 

Sikfors konferens och fritidsby ägs sedan 2013 av Stenvalls Trä AB i Sikfors. Kåtan byggdes 1995 och målningen ”Från Hav till Hav” uppfördes 1997 av konstnären Arne Bäckström, som arbetade med konstverket i 2,5 månader. 

Kåtan har till stor del varit avstängd för besökare under coronapandemin. Ägarna har under tiden passat på att renovera och utveckla anläggningen, med målet att snart vara tillbaka med full kraft igen. Ljudnstallationen i kåtan kommer då att bli ett värdefullt inslag.