BLOGG

Asta – ett renhornsinstrument som väcker nyfikenhet om den samiska kulturen

RISE har i samarbete med besöksföretaget Nutti Sami Siida tagit fram ett interaktivt instrument av renhorn som ska för höja besöksupplevelsen i utställningen Márkanbáiki. Nu är prototypen Asta installerad för att testas på plats.

Nutti Sámi Siida AB är ett besöksföretag i Jukkasjärvi som organiserar upplevelser med den samiska kulturen i centrum. Här finns Márkanbáiki, ett utflyktsmål för gäster från när och fjärran, som vill uppleva Sápmi med alla sinnen.

Márkanbáiki är under ständig utveckling och genom HandsOn såg Nutti Sámi Siida möjligheterna att med enkla medel öka interaktiviteten och skapa en ännu bättre besöksupplevelse. Tidigare har del tagit del av en tekniklåda som de nyttjat för att skapa lösningar på egen hand, med RISE på distans som bollplank och teknikstöd på distans. Med stöd av projektet har de också designat ett koncept och material för en audioguide.

I samarbetet har RISE även utvecklat prototypen Asta – ett interaktivt instrument byggt av renhorn som ska väcka nyfikenhet och bjuda in ung som gammal till lek och utforskande. Med instrumentet är det möjligt att skapa en ”samisk symfoni” av slädljud, trolltrummor, jojk och bjällror – på egen hand eller tillsammans med andra.

 

Konstruktionen är till viss del är anpassad för utomhusmiljö och byggd med billig och enkel teknik kombinerat med material som är vanliga i samisk kultur och hantverk. Den tekniska lösningen bygger på konduktiv teknik, med tenntråd som leder elektricitet och aktiverar olika ljudspår vid beröring av renhornens lindade spetsar. Prototypen är nu installerad och utvärderas av personal och användare.
– Vi funderar mycket på hur interaktion med teknik egentligen kan se ut. Ibland har vi en snäv bild av att lösningar måste inkludera skärmar och knappar. Det har varit inspirerande att få skapa en lösning som engagerar och sänker trösklarna för användaren med hjälp uråldriga samiska hantverksmaterial som renhorn och tenntråd, säger Kristin Hammarberg, designer RISE.

 

Utgångspunkten i samarbetet med Nutti Sámi Siida är att inspirera till att nyttja enkel teknik för att utveckla möjligheterna till interaktion, vilket i sin tur ska ge företaget möjligheter att utveckla sina erbjudanden och upplevelser. Vill du också få möjlighet att ta del av metoder för innovation och interaktionsdesign eller möjlighet att testa enkel teknik, helt gratis? Tveka inte att ta kontakt med oss.