Vill ni förstå kunderens upplevelse av er tjänst eller produkt?

I workshopen ”Upplevelsen” får ni möjlighet att kartlägga upplevelsen av er tjänst eller produkt steg för steg med handledning av designers och utvecklare på RISE. Resultatet blir en större förståelse för styrkor, svagheter och områden ni kan utveckla.

Workshopen är kostnadsfri och genomförs online via Zoom. Det är en fördel om 2-3 personer från med olika roller i företaget deltar, för att få fler perspektiv och idéer. Workshopen pågår under 2,5 timmar och ni får möjlighet att:

  • skapa persona över er kund
  • kartlägga kundens interaktion med er produkt/tjänst
  • kartlägga olika känslostadier som uppstår under interaktionen
  • hitta möjliga svaga punkter under interaktionen som kan ge idéer till förbättringar  

Datum och anmälan hittar ni här http://bit.ly/3uyzLUL

Har du frågor, kontakta Elin Hollström elin.hollstrom@ri.se

Workshopen riktar sig till små och medelstora företag (10-249 anställda) i hela Norrbotten samt Skellefteå och Umeå. Inga förkunskaper krävs.