Det här gör vi i HandsOn

 

Målgrupp och syfte

Vi bjuder in små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten till att ta del av projektets aktiviteter inom interaktionsdesign och användarupplevelser. Projektet har en öppenhet för många branscher med målet är att företag ska få mer kunskap, erfarenhet och metoder för att arbeta med innovation utifrån användaren/kunden. Vårt mål är att erbjudandena ska ge konkret nytta och möjlighet för företag att utveckla, prototypa och testa ihop med RISE. Besöksnäringen är prioriterad i regionen och därfor har vissa aktiviteter anpassats till denna målgrupp.

Flexibelt

Vi har ett antal olika workshops och erbjudanden som vi genomför vid planerade tillfällen eller när företag önskar. Samtliga erbjudanden är anpassade för att kunna genomföras på distans. Vi kommer att både bjuda in brett till några gemensamma workshops eller jobba direkt med de enskilda företagen som hör av sig, för största flexibilitet. Det betyder att vi kan komma ut till er eller ni till oss eller så jobbar vi helt på distans (det primära arbetssättet våren 2020). Vi lånar även gärna ut teknik och prototyper ur vår Teknikstudio.

 

 

Kom igång med HandsOn!

Ett vanligt sätt att komma i gång med samarbete med RISE i HandsOn är att man tar kontakt och så väljer vi tillsammans ut någon aktiviteter som passar. En eller två allmänna och introducerande workshop om att designa användarupplevelser kan vara en bra början. Vill ni kanske utveckla er produkt/tjänst/miljö med utgångspunkt från användare och kundupplevelse? Vill ni ta fram en tidig skiss eller prototyp för att testa med användare, eller få stöd i att göra användartester? Hör av er så kan vi hitta något som passar er!

 

 

Några exempel på erbjudandena

På denna webbplats har vi lyft några exempel på samarbetsformer under 2020. Kika om ni vill ävem på resultat från det förra regionala ERUF-projekte DesignIT.

Workshops om era användare och kunders upplevelser.

Skissa och prototypa idéer med oss.

Låna eller testa teknik ihop med oss.