BLOGG

NUITEQ och Studio Acusticum i gränsöverskridande samarbete kring digitala upplevelser

Ett av våra erbjudanden i RISE projekt HandsOn är gränsöverskridande samarbeten. Först ut är teknikföretaget NUITEQ i Skellefteå och konserthuset Studio Acusticum i Piteå, som samlas kring gemensamma utmaningar för att utveckla och förbättra den digitala upplevelsen. Nu välkomnar vi fler företag att delta.

I stort sett alla områden och branscher har påverkats av pandemin. Skolväsendet och kulturlivet är två sektorer som drabbats hårt. Undervisningen sker ofta helt eller delvis digitalt och kulturlivet har tvingats till stora omställningar, då konserter och föreställningar ställs in eller begränsas för fysiska besökare.

Både NUITEQ och Studio Aucusticum har jobbat med att utveckla sina tjänster för större digital tillgänglighet och bättre upplevelser redan innan denna situation uppstod. I detta projekt tittar vi närmare på deras gemensamma frågeställningar. Är det t.ex. möjligt att förbättra eller förhöja upplevelsen av distansundervisning eller en streamad konsert? Hur skapas förutsättningar för olika typer av interaktion mellan artist och publik eller lärare och elever? Hur skapas förutsättningar för social interaktion på distans?

 

Studio Acusticum, ett av Europas mest multifunktionella konserthus, jobbar sedan länge med att utveckla digitala erbjudanden samt främja distansdeltagande med ett brett utbud för en mängd olika målgrupper.

NUITEQ är ett teknikföretag som erbjuder kollaborativa mjukvaror för bättre interaktion till företag och skolor.

– Coronapandemin har tydliggjort behovet för ett flexibelt arbetssätt när det gäller undervisning. Många lärare har behövt undervisa på distans och verktygen som de haft till förfogande har inte alltid varit anpassade efter ändamålet, vilket har skapat stress hos både lärare och elever. Hos NUITEQ sätter vi stort fokus på att utveckla verktyg som underlättar arbetet för lärarna, oavsett om de undervisar i klassrummet eller på distans, säger Myrto Pitsava, Education Technology Coach på NUITEQ.

Tillsammans med Studio Acusticum undersöker NUITEQ möjligheter till utveckling, vilket i förlängningen ska leda till digitala upplevelser av ännu högre kvalitet.

– Det finns många likheter mellan att vara publik på en digital konsert och att vara elev i en distansundervisningssituation. I båda fallen vill vi möjliggöra för interaktion och samspel mellan publiken/elevgruppen och artisten/läraren. Denna interaktion kommer att gynna inte bara pedagogiken utan även samarbetet eleverna emellan, vilket enligt forskning ofta förloras när undervisningen sker på distans. NUITEQs verktyg möjliggör redan för denna interaktion men vi vill alltid hitta nya vägar och utveckla våra produkter för att göra samarbetet ännu enklare och mer effektivt. Därför är vi väldigt glada att få möjligheten att dra lärdomar genom HandsOn-projektet, säger Myrto Pitsava.

 

 

Studio Acusticum i Piteå har länge arbetat med att utveckla digitala lösningar för upplevelser.

 
Vill du veta mer om detta gränsöverskridande samarbete?
Hör av dig till designer Hanna Rönntoft: hanna.ronntoft@ri.se

Vill du veta mer om hur du och ditt företag kan ta del av våra aktiviteter i HandsOn?
Kontakta projektledare Sofia Larsson: sofia.larsson@ri.se