Workshop om att samarbeta på distans

Workshop om att samarbeta på distans

Att mötas och samarbeta digitalt har blivit högaktuellt. I workshopen ”Samarbete på distans” får företag en introduktion till möjligheterna med att jobba distansbaserat med hjälp av digitala verktyg. I veckan har vi genomfört workshopen med Piteåföretagen Spinab och...

Aktiviteter i HandsOn våren 2020

Aktiviteter i HandsOn våren 2020

I HandsOn erbjuder vi workshops och samarbeten kring interaktionsdesign och användarupplevleser. Våra workshops och metoder är även anpassade att genomföras på distans, genom teknik och verktyg som Teams, Zoom och Mural. Flera aktiviteter och företagssamarbeten är...

Online-brainstorm med Treehotel

Online-brainstorm med Treehotel

Online Brainstorm med Treehotel  samt Norrbottens Ornitologiska förening   I dessa tider väljer vi att se möjligheter och använda alternativa sätt för att mötas och genomföra aktiviteter. Vi har precis haft vår första online-aktivitet i HandsOn där vi ledde en...

Välkommen till HandsOn

Välkommen till HandsOn

HandsOn är ett nytt spännande strukturfondsprojekt som stöttar företag i arbetet med digitalisering och innovation, bland annat genom arbetssätt och metoder som fungerar på distans. – Vi har en stor region att nå ut till och vill förenkla för företag att jobba med...

Våra finansiärer

Våra finansiärer

Vad är HandsOn?

Vill ni utveckla användarupplevelsen av er produkt eller tjänst, eller komma igång med innovation och digitalisering med användaren i fokus? Då kan ni  delta i samarbete med RISE i detta projekt!

Ta del av en eller flera praktiska och konkreta aktiviteter/erbjudanden såsom workshops, tekniklabb, prototyping användartest. Erbjudandena är även anpassade för att kunna genomföras på distans!

Projektet riktar sig till små och medelstora företag i Norrbottten och Västerbotten. Vi utgår från företagens behov och erbjuder aktiviteter med stor flexibilitet för att enkelt kunna starta samverkan.

Projektets mål

– Att fler SMF ska ha kunskap om och erfarenhet av innovationsverksamhet och av samverkan med forskningsaktörer.
– Att fler SMF utvecklar sitt kunnande inom interaktionsdesign, användarupplevelser och användarcentrerad utveckling.
– Att bidra till en region med starka forskningsinstitut som samverkar med näringslivet.

RISE Användarupplevelser i Piteå

RISE Användarupplevelser i Piteå