BLOGG

Ping Pong Boost – ett interaktivt spel för ökad självkänsla

Hur kan interaktiv teknik nyttjas i skolmiljöer för att exempelvis bidra till välmående? Det utforskar vi just nu i projektet HandsOn, tillsammans med elever på Nya Läroverket i Luleå.

Konceptet bygger på teknik för projicering och utgångspunkten har varit att skapa någonting som främjar hälsa och välmående på ett enkelt ,  tillgängligt och roligt sätt.  Den  fristående grundskolan Nya Läroverket lånar ut sina lokaler och fungerar som testbädd.

– Vi vet att ohälsan ökar bland barn och ungdomar. Det här är ett viktigt och angeläget område för oss och vi tackade självklart ja när RISE bjöd in oss att vara med i projektet, säger Magnus Selberg, VD Nya Läroverket.

Nya läroverket lånar ut sina lokaler och låter sina elever testa prototypen.

Prototypen, som går under namnet Ping Pong Boost, är ett interaktivt spel inspirerat av det klassiska och ikoniska datorspelet Pong, som går ut på att två spelare studsar en boll mellan varsin vertikal racket som styrs upp och ner. 
I Ping Pong Boost projiceras en spelplan på golvet. Eleverna interagerar själva genom att förflytta sig på planen medan en 3D-kamera läser av deras kroppsörelser – utan behov av andra kontroller. Själva spelet går ut på att skicka peppande ord till varandra. Syftet är att stärka självkänslan och samtidigt främja fysisk aktivitet, framför allt bland högstadieungdomar. 

– Vår tanke och förhoppning är att projektionen ska fungera som en rolig och peppande paus i skolmiljön. Något som boostar självkänslan och samtidigt främjar gemenskapen eftersom man spelar med varandra, säger Hanna Rönntoft, designer på RISE, som har varit med och tagit fram Ping Pong Boost.

Prototypen testas i Nya Läroverkets lokaler under några veckor.