BLOGG

RISE och Aleva testar ljudbaserad hälsopromenad för seniorer

Hur kan platsbaserad teknik nyttjas för att främja hälsa och välmående hos äldre? Vi har testat en lösning i samverkan med hemtjänstföretaget Aleva Omsorg.

I ett av våra gränsöverskridande samarbeten i HandsOn har vi utforskat hur platsbaserad teknik kan användas för att förhöja upplevelser. Besöksnäringsföretaget Nutti Sámi Siida i Jukkasjärvi har tidigare testat teknik och tagit fram en audioguide som de nu använder permanent i sin utomhusutställning.Det kan du läsa mer om här. Med bland annat denna lösning som inspiration har vi tillsammans med Aleva Omsorg utformat en prototyp för deras målgrupp. 

I  en workshop tillsammans med Frida och Aron från Aleva Omsorg presenterade vi möjligheter med platsbaserade tjänster. Vi visade några möjliga applikationer och gav inspirerande exempel på hur de kan användas.

Utifrån detta gjorde vi  en kartläggning av vad som skulle vara intressant att testa och hur tekniken skulle kunna användas i deras verksamhet. 

Aleva lyfte särskilt utmaningen med att stimulera äldre till rörelse och utevistelse, som ett led i att öka välmående och välbefinnande. 

 

Identifierade behov

 • Stimulera seniorer/brukare till rörelse
 • Få fler att vistas utomhus/röra sig utanför hemmet/boendet
 • Öka välmåendet
 • Öka motivation och livsglädje
 • Hitta sätt att umgås med sina nära eller omsorgspersonal (stimulera till samtal, få promenaden att bli något mer)
 • Förhöja upplevelsen av utevistelsen

   

   

Designidé Hälsopromenaden

 

Vi  landade i att skapa en en ljud- och platsbaserad hälsopromenad för seniorer, med utgångspunkten att uppmuntra till rörelse och aktivitet och stimulera alla sinnen. 

Tanken har varit att skapa en ickelinjär och platsoberoende upplevelse  – dvs. att ljud promenden ska kunna riggas i en  utomhusmiljö var som helst, exempelvis en park där det även finns tillgång till element som bänkar och träd.

Vi har tagit fram ett innehåll i form av ljudfiler. Dessa ska  kunna användas flexibelt och vara möjiga att anpassa utifrån fysiskt och psykisk förmåga. Prototypen fungerar även  som inspiration  till att spela in och skapa egna ljudfiler.

Den digitala lösning som vi har använt är applikationen  SonicMaps, dvs. samma verktyg som Nutti Sámi Siida valde för sin audioguide.

Nyckelord: aktivitet, motion, rörelseglädje, sinnesnärvaro, välmående och interaktion.

 

Ljudbiblioteket

 

För prototypen skapades ett  ljudbilbliotek med olika kategorier av ljudfiler – inspelade prator samt miljöljud och musikfiler:

RÖRELSEÖVNINGAR (9 spår): Egna inspelningar av övningar som är lämpliga för äldre för träning av kondition, styrka och balans. Både gående, stående och sittande övningar. Vi testade varianter både med och utan  bakgrundsmusik. Ett par exempel:
Promenera (utan musik)
Promenera med musik)
Parkbänk träna mage (utan musik)
Parkbänk träna mage (med musik)

NÄRVARO: Syfte att stimulera till uppmärksamhet på nuet, med fokus på att använda alla sinnen, att alternera med rörelseövningarna. Ett par exempel:
Närvaro sittande
Närvaro gående
Närvaro sittande eller gående
Närvaro andiningspaus (lång)

FAKTA: I detta fall inspiratom kring varför det är bra att röra på sig som äldre. Skulle också kunna vara intressanta berättelser (stories) om byggnader, händelser, nyckelpersoner eller annat med anknytning till en specifik plats.
Fakta styrketräning 

MILJÖLJUD: Naturljud som förstärker en känsla, t.ex.:
Fågelkvitter
Porlande vatten
Regn

MUSIK: Lugn, eller ”peppande, exempel:
Relaxing 
Motivational

Användarstudie

Vi valde att genomföra en användartest i Badhusparken i Piteå, ett område som  ligger centralt och där många seniorer rör sig. Alldeles intill finns ett omsorgsboende och ett större lägenhetsområde som är tillgängligt och poupulärt för äldre.

Testet förbereddest genom att välja ut  några filer från varje kategori i ljudbiblioteket. Ljudfilerna placerades ut i området genom SonicMaps, som nyttjar GPS-punkter. Vi valde att genomföra testet som en linjär upplevelse, dvs. med en given start och slutpunkt. Bilden nedan till höger visar hur detta ser ut i verktyget.

 

 

Testgruppen bestod av av fem kvinnor i åldrarna 75-80 år. Vi började med att ställa frågor om motionsvanor, intressen, fysiska begränsningar, teknikvana etc.
Vid testet delade vi upp gruppen och följde med själva för att observera och assistera på nära håll.

 

Presentation Aleva

Efter testerna med användargruppen kom Aleva på besök för att testa konceptet på plats. De fick sedan ta del av användargruppens feedback och våra slutsatser. Tillsammans diskuterade vi användningsområden och utvecklingsmöjligheter.

”Det har varit väldigt spännande att få jobba med att involvera en ny typ av upplevelser i vår bransch. Samarbetet med RISE har fungerat klockrent. De bidrar med nya perspektiv – att lyfta blicken från det dagliga arbetet har varit väldigt inspirerande.”

/Aron Kristoffersson, Aleva Omsorg


Sammanfattning

   I caset har RISE

 • tagit fram ett enkelt case för en ljudbaserad upplevelse och utformat en prototyp för test.
 • tagit fram ett bibliotek med ljudfiler för flexibel användning samt konkreta tips för egen inspelning.
 • genomfört en test/användarstudie med en grupp seniorer.
 • identifierat användningsmöjligheter tillsammans med Aleva.
 • presenterat och lämnat över resultatet till Aleva