BLOGG

Frizon testas i ny miljö

Kan ljud höja tryggheten i offentliga toaletter?


Frizon är en prototyp som  tidigare har testats med elever på Manhemsskolan i Kalix. Nu har vi installerat konceptet i en annan typ av miljö som har andra typer av användare. 

Frizon testades första gången i projektet DesignIT på Manhemsskolan i Kalix. Tillsammans med Nordmark & Nordmark Arkitekterär utforskade vi möjligheterna att förbättra toalettmiljöer i skolan med hjälp av ljud, doft och visuella element. Elever i årskurs 7-9 fick utvärdera prototypen och ge feedback.

Läs mer om det tidigare projektet här:  Frizon på Manhemsskolan i Kalix

Som ett led i att sprida resultat från föregångarprojektet DesignIT har vi under våren installerat och testat konceptet Frizon i toaletterna vid receptionen i byggnaden Spiran som ägs Piteå Näringsfastigheter. Här har vi möjlighet att undersöka om ljud kan öka tryggheten i offentliga miljöer i en ny miljö och med andra typer av användare. 

Prototypen har installerats i två toalettbås vardera på dam- respektive herrtoaletten. Konstruktionen består av rörelsesensorer som aktiverar en ljudslinga med naturljud när dörrarna öppnas samt högtalare som spelar upp ljuden. Piteå Science Parks personal ställer upp som försökspersoner och ger värdefull feedback och det är även möjligt för övriga besökare att lämna sina reflektioner i de kommentarslådor som finns i anslutning till toaletterna.


Test av tre ljudkoncept

Vi har valt att testa tre ljudkoncept. I den ena av båstoaletterna hörs regn och åska i den andra vågbrus. Utanför vid handfaten spelas  en slinga med olika fågelläten.

Att använda maskerande ljud både inne i båstoaletterna och utanför är ett medvetet val för att skapa trygghet. Naturljuden är tänkta att maskera andra ljud som förekommer i denna miljö samtidigt som att just denna typ av ljud bevisat skapar välmående. 

 

 

Häng med när Hanna visar prototypen Frizon