BLOGG

HandsOn utforskar projiceringsteknik

Hur kan projiceringar nyttjas i olika sammanhang och hur kan tekniken användas i design av upplevelsekoncept? I projektet HandsOn testar vi teknik och utforskar möjligheterna inom detta område, tillsammans med företag från helt olika branscher.

Ljusprojektion och visualiseringar ger spännande möjligheter att förhöja upplevelser. Tekniken kan vara ett vädefullt och effektivt verktyg exempelvis i offentliga miljöer eller för företag inom besöksnäringen. I HandsOn har vi just nu ett gränsöverskridande projekt där vi testar teknik för interaktiv projicering och tillsammans med företag tar fram designprocesser med detta som utgångspunkt.

I projektet genomförs workshops, tekniktester och samverkan med användargrupper för att testa hur interaktivitet och teknik kan användas i olika sammanhang och branscher.

Är du och ditt företag nyfiken på tekniken och möjligheterna med projicering? Hör av er till oss! Kanske kan ni delta i workshops, ta del av våra tekniktester eller låna teknik och testa på egen hand.

Kontakta
hanna.ronntoft@ri.se
sofia.larsson@ri.se