Stöd i användardriven innovation

Arbeta med ett eget case med stöd av RISE

Vi kan ge råd, inspiration och förmedla praktiska verktyg så att ni kan skapa lösningar som är hållbara, inkluderande och innovativa. Erbjudandet anpassas utifrån era behov, mål och förutsättningar.


På RISE Användarupplevelser i Piteå har vi lång erfarenhet av att arbeta med forskningsprojekt där behov, innovation och användarupplevelser står i fokus. Vår arbete handlar om att förbättra samspelet mellan människa och teknik och att tillämpa nytänkande lösningar i praktiken. Vår kompetens ligger framförallt i interaktionsdesign, användarupplevelser, ljuddesign samt innovationsprocesser. 

För att stötta er i innovationsprocessen har vi utvecklat ett steg-för-steg material med tydliga faser och aktiviteter. Ni väljer själva ut ett case att arbeta med. Under den del av processen som ni önskar stöd kan vi fungera som bollplank och förmedla inspiration, verktyg och råd inför de olika momenten. 

Exempel på områden som vi kan stötta:

 • Illustrera viktiga faser i en innovationsprocess
 • Fungera som bollplank vid viktiga vägval
 • Hålla i workshops som stärker er kunskap och förmåga att arbeta med innovation
 • Förmedla verktyg som ni kan använda på egen hand, exempelvis metoder för att
  • ringa in behov
  • inkludera användarna i processen
  • skapa hållbara lösningar
  • idégenerera
  • utvärdera och testa med användare