Användbarhet, användartest, prototyping

Stöd i tester och prototyping


Samarbetet är kostnadsfritt och kan hållas på plats eller på distans (online). 

 

Vill ni börja arbeta mer med användarcentrerade metoder och utforska innovativa lösningar tidigt med dina kunder/användare? Vill ni testa en idé genom att ta fram en prototyp, mockup, skiss? Då kan ni samarbeta med RISE och få stöd i att göra det.

Vi på RISE använder vi oss av olika metoder och arbetssätt för att arbeta med innovation utifrån användaren eller kundens behov. Vi använder oss också av olika metoder för att strukturerat utvärdera upplevelser och användbarhet (usability). Har ert företag en produkt, tjänst eller idé som ni vill testa mer utifrån användarperspektivet så kan vi samarbeta kring det inom HandsOn.

USABILITY

Användbarhetsutvärdering går ut på att experter på RISE använder vedertagen metod för att utvädera er produkts användbarhet. På vägen får ni verktg att jobba mer med användbarhetsutvärdering på egen hand.

ANVÄNDARTEST

Användartester innebär att RISE stöttar er i att genomföra test av er produkt/tjänst, idé eller prototyp med era användare. Syftet är att samla kunskap om användarens behov och att tidigt testa er produkt med era kunder/användare. På vägen får ni verktyg att jobba mer med tester på egen hand.

PROTOTYPING

Prototyping innebär att ni får stöd i att ta fram en tidig gestaltning/ illustration / mock-up / prototyp av er produkt- eller tjänsteidé för att snabbt kunna utvärdera.

I HandsOn och det föregående projektet DesignIT som vi nu bygger vidare på har företag fått konkret stöd i sitt innovationsarbete såsom att testa, utveckla ideer och prototypa med ett användarperspektiv. Här är några citat från de som samarbetat med RISE i HandsOn och DesignIT.

För oss blir det allt viktigare att lämna gamla hjulspår. Vi vill lära oss att tänka nytt och testa nya saker och det här är ett sätt för oss att bli mer innovativa. Det är mycket värdefullt för oss att samarbeta med RISE Interactive.

Sebastian Sandsten

VD, Piteå-Tidningen

Vi är ett litet kommersiellt företag och ofta har vi massor av idéer när vi jobbar med en kund. Här får vi möjligheten att provtrycka vad som fungerar innan vi chansar och går vidare, utan att det kostar oss en massa pengar. Det är den stora vinsten.

Tomas Ek

Samuraj Kommunikation AB

Spännande och inspirerande! Tillför nya tankar, dimensioner och kunskaper om t.ex. teknik och designmetoder som vi aldrig själva skulle se eller tänka på!

Pia Huuva

AB Utblick Tornedalen