Workshop Brainstorm

Workshop: Brainstorm


Workshopen är kostnadsfri // Genomförs på plats eller online 

 

Workshopen Brainstorm är perfekt för dig som känner dig redo för att tänka nytt kring ditt företag. Kanske har du redan några idéer som gror i bakhuvudet men behöver komma ut eller så är det just nya spännande idéer du vill ha hjälp att ta fram. Hur det än står till så hjälper vi i vårt team dig att tänka brett och fritt för att sedan smalna av mot mera konkreta idéer. 

 

 

Vi på RISE använder vi oss av både etablerade och egenutvecklade metoder/mallar för idégenerering. Till exempel kommer vi först att försöka förstå din kund genom att skapa så kallade personas och sedan idégenerera i olika steg där vi gradvis smalnar av idéerna. Inspiration hämtas från nya tekniker, hållbarhet och normkritik.

 

Workshopens innehåll

 

  • Skapa persona över din kund
  • Tre snabba idéer
  • Fördjupande

 

Online brainstorm

 

Vid online brainstorma använder vi de digitala verktygen Zoom och Mural. Genom Zoom talar vi med varandra och ser varandra samt kan delas upp i grupprum för att prata enskilt. Mural är den interaktiva arbetsytan där vi tillsammans jobbar fram idéer. I Mural kan man skriva, rita och lägga in bilder för att försöka förmedla sina idéer på bästa sätt. Dessa verktyg finns som gratis testversioner och behöver ingen installation eftersom de är webbaserade, endast en enkel registrering av användarnamn. Vid passande tillfälle innan workshopen går vi igenom dessa verktyg och testar så allt fungerar (ex. ljud/bild).

Här nedan syns ett exempel från en online brainstorm med företaget Treehotel och föreningen Norrbottens Ornitologiska förening.