Workshop Upplevelsen

Workshop: Upplevelsen

 

Workshopen är kostnadsfri // Genomförs på plats eller online

Workshopen ”Upplevelsen” handlar om att sätta sig in i upplevelsen av en produkt, tjänst eller plats. Upplägget ger dig konkreta idéer kopplat till ditt case samt kunskap om hur man kan analysera sin produkt utifrån användarens perspektiv.

 

”Upplevelsen” handleds av RISE Användarupplevelse och anordnas med intresserade företag och är möjligt att anpassa efter behov. Vi ger en kort introduktion till vad interaktionsdesign är och låter er testa en enkel designmetod utifrån en egen produkt eller tjänst. 

 

Workshopens upplägg

Under de tre timmarna som workshopen pågår kommer ni att:

 

  • skapa persona över er kund
  • kartlägga kundens interaktion med er produkt/tjänst
  • kartlägga olika känslostadier som uppstår under interaktionen
  • hitta möjliga svaga punkter under interaktionen som kan ge idéer till förbättringar 

Deltagarna får även utforska tre olika verktyg som RISE utvecklat: PERSPEKTIVKORT som sätter fokus på personas utifrån diskrimineringsgrunderna, DRÖMKORT som kartlägger utmaningar och drömlägen samt SUPERKRAFTER som syftar till att utveckla idéer och interaktionspunkter med inspirerande tekniklösningar.


”Jag gillar att man fick förbereda ett case innan workshopen och att få med sig materialet hem gör att kunskapen består. Det var ett fantastiskt upplägg”

 

Patricia Karlsson, Team Tools Sweden
Deltagare workshop i Boden april 2019


”Vi hjälpte varandra att bolla idéer. Jag har fått helt nya perspektiv på hur man kan jobba med kundupplevelsen.”

 

Therese Dahlén, Formsmedjan
Deltagare workshop i Boden, april 2019