Använd på egen hand

Praktiska verktyg för innovation

 
Vi fångar ständigt upp och utvecklar metoder och arbetssätt som kan underlätta och inspirera i design- och innovationsprocessen. Här vill vi dela med oss av några exempel som vi hoppas kan vara användbara för er.

Metoderna är utformade för att vara enkla att använda och ge ett bra stöd. Mallar, guider och metodkort finns att ladda hem under respektive metod. Vill ni ha hjälp att komma igång? Inom HandsOn erbjuder vi handledda workshops som skräddarsys efter företagets behov. Hör av er så berättar vi mer!

Metoder att använda på egen hand

Perspektivkort

Den här metoden gör oss påminda om att människor är olika och hjälper oss att skapa innovativa lösningar som blir tillgängliga för alla användare. Perspektivkorten kan exempelvis  användas som stöd när ni analyserar behovet hos användarna, ska skapa fokusgrupper som representerar användarna eller vill utvärdera en tidig idé eller produkt/tjänst. Dra ett kort som ni tillsammans reflekterar omkring. Ni kan ställa både allmänna och mer specifika frågor, exempelvis:

 • Är vår tjänst tillgänglig för alla?
 • Exkluderar vi någon?
 • Hur kan personer med synnedsättning ta till sig instruktionen för att komma igång att använda produkten?
 • Hur kan vi göra informationen under den guidade turen tillgänglig för någon som inte förstår svenska?

Kortens innehåll bygger på diskrimineringslagen som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ladda ner Perspektivkorten

Ljudsätt DIY

Med hjälp av Ljudsätt DIY får ni möjlighet att utforska hur ljud kan förstärka upplevelsen i er verksamhet. Kanske kan ljudet av islossning från den närliggande älvenspelas upp när gästen kommer in genom entrén eller varför inte låta haikudikter förhöja vistelsen i väntrummet? 

Genom vår guide Ljudsätt-DIY får ni en vägledning i hur ni kan skapa ljudupplevelser på ett enkelt och inspirerande sätt. Ni kan antingen använda er av egen teknik eller passa på att låna någon av våra tekniklådor under projektet. 

 

Utmaning och drömläge

Metoden hjälper er att snabbt identifiera områden som ni vill och behöver utveckla. Växla gärna mellan att arbeta individuellt och att reflektera tillsammans i grupp.

1. Identifiera problemet
2. Beskriv önskat läge
3. Tankar om möjliga lösningar
4. Välj vilka utmaningar ni ska prioriterar att arbeta vidare med.

Ladda ner korten 

Checklista – bra att tänka på vid möten på distans

Innan mötet 

 • Skicka en introduktion och agenda innan mötet så att alla har samma information, förväntningar och har möjlighet att lyfta frågor i förhand. 
 • Fråga om det finns behov av särskilda anpassningar. Finns det exempelvis någon som inte ser eller hör så bra kan vissa anpassningar göras för att stötta. 
 • Uppmuntra deltagarna att testa tekniken och verktyget för distansmötet i förväg. Ni kan även göra en genomgång tillsammans innan mötet.

Vid uppstart

 • Välj en mindre lokal samt som inte ekar.
 • Sitt nära mikrofonen för bra ljud.
 • Stäm av så att alla hör och hörs.
 • Räkna upp alla som är på plats. Be även de som anslutit att berätta om de är flera på samma plats (ni kan testa ljudet i samma veva)
 • Fråga om alla ser den skärm som delas. Tänk på att de som ringer in via telefon inte kan se.
 • Be alla deltagare att göra “mute” när de inte pratar.

Under mötet

 • Håll er till den utsatta tiden och agendan. 
 • Fördela ordet under mötet så att alla får möjlighet att komma till tals.
 • Be deltagarna säga sitt namn då de tar ordet, annars kan det vara svårt att veta vem som talar.
 • Uppmuntra deltagarna att skicka frågor i chatten. Utse någon som bevakar och lyfter frågorna.
 • Chatten är även en bra plats att dela länkar på.

Vi erbjuder en 2-timmars introduktion med tips och introduktion till verktyg som stöttar möten och workshops på distans. Mer information hittar ni under Stöd i att samarbeta på distans.